×

3.jpg

吉林省纪委监委信访室(地址:吉林省长春市宽城区新发路827号,邮编:130051)
长春市朝阳区文化胡同66号 吉林省信访局来访接待大厅2楼省纪委监委来访接待窗口
(0431)12388
  • supervision_icon1_Xu200629.png
  • supervision_icon2_Xu200629.png
  • supervision_icon3_Xu200629.png
  • supervision_icon4_Xu200629.png